MIJN ROOTS

ANTOON OTTENHEIJM

De middenstander

Antoon (opa) Ottenheijm, op de foto links met zijn eerste vrouw Wilhelmina Korsten, werd geboren op 10-09-1895 als zoon van landbouwer Jacobus Ottenheijm en Maria Kessels (2e foto links). Hij groeide op in Helden, en werd later zelfstandig ondernemer in Helden-Panningen en medeoprichter van de Middenstandsvereniging in Helden. Vanaf 09-02-1920, zijn trouwdatum, stond Antoon als kantoorbediende geregistreerd. Op 24-jarige leeftijd was hij een inspecteur bij "GELRIA", een spaar- en voorschotbank uit Arnhem. (Klik hier voor de begeleidende brief bij zijn contract, waarvan helaas een gedeelte is weggevallen). Vanaf 18-01-1932 (huwelijksdatum met zijn tweede vrouw Cornelia Voordouw) stond hij in het trouwregister als vrachtrijder vermeld (www.pondes.nl). Samen met zijn broer Johannes Jacobus (Sjang), geboren op 08 april 1901 in Helden, en geregistreerd als vrachtrijder/ vrachtondernemer runde hij een expeditiebedrijf in aardappelen, groenten en fruit, en reed vooral op Venlo en Weert (zie briefkaart, een telefoonnummer bestond nog uit 2 cijfers....). Ook zijn broer Louis (Lodewijk Jacobus Ottenheijm, geb. 17-04-1905), stond als chauffeur geregistreerd en werd later een middenstander, met een slagerij aan het Raadhuisplein in Panningen. Hij was net als Antoon actief binnen de middenstandsvereniging.


Antoon Ottenheijm en Wilhelmina Korsten zijn op 9 februari 1920 getrouwd in Helden maar daarna naar Venlo verhuisd. In 1924 kwamen ze weer naar Helden met hun kroost Mien en Sjaak. Tot 14-09-1934 woonden ze op het adres Ruijsstraat 29 (foto links). Het pand was in de 19e eeuw een strohulzenfabriek en is in 1892 verbouwd tot marechausseekazerne Panningen. De marechaussee verhuisde in 1921 en het pand werd opnieuw verbouwd, nu tot 2 woonhuizen, nr. 29 en 31. De straten in de wijk achter het huis herinneren aan die tijd: Achter de Kazerne, Marechausseestraat, Brigadestraat. Zie: website marechausseesporen.

Gemeente Helden

Links: foto uit de tijd in Helden-Panningen, begin jaren 30: De huishoudster (naam onbekend) met op schoot Silvester, daarnaast Mien en Mia.

In Helenaveen overleed Mia, 11 jaar, op 7 juli 1938. (registratie gemeente Deurne, regel 4). Oorspronkelijk was er de gemeente Helden (later ook wel Helden-dorp genoemd). De gehuchten/dorpjes er omheen, zoals Koningslust, Beringe, Egchel, en Grashoek werden later toegevoegd. Panningen, ook wel Kepèl genoemd, ontstond pas veel later rondom een bedevaartkapel en werd een zelfstandige parochie binnen de gemeente Helden. Panningen is later veel harder gaan groeien dan de rest, en heeft de meeste inwoners. Het is nu de grootste plaats/kern binnen de nieuwe gemeente Peel & Maas. Vroeger had men geen straatnamen, maar iedereen kreeg een nummer als ze in een dorp kwamen wonen. Hun woonadres in Panningen heette in het begin dan ook niet Ruijsstraat, maar Straatje 553, Huishoek 322. Dit was een gehucht tussen Helden en Panningen. Straatje in Huishoek is dus later Ruijstraat geworden en in 1e instantie is nr. 553 in nr. 13 gewijzigd. De Ruijsstraat is later weer vernummerd en nr. 13 is toen veranderd in nr. 29 (zie afbeelding; bron: Gemeente Peel & Maas). Nadat het gezin nog verder was uitgebreid met Harrie, André (overleden toen hij net geen 1 jaar oud was), Mia en Silvester, overleed moeder Wilhelmina op 05-04-1931 in het kraambed bij de geboorte van Louis. Antoon hertrouwde op 18-01-1932 in Helden met Cornelia Voordouw. Samen kregen ze, precies 9 maanden later, nog een dochter (Annie) en woonden ze in Helden tot 14-09-1934, waarna ze verhuisden naar de Rector Nuijtsstraat 12 in Helenaveen (foto rechts). Klik hier voor een vergroting van het document 'uitschrijving gemeente Helden'.)

Helmond: "Erpel, gruunte en froit"

Op 30-12-1940 verhuisde Antoon, die inmiddels een vennootschap had opgericht, naar Helmond met zijn vrouw Cornelia en kinderen Harrie, Silvester, Louis en Annie. Het gezin ging wonen op Kanaaldijk 42. Overigens spreekt de gemeente Deurne bij de uitschrijving uit hun gemeente over Kanaalstraat, de Kamer van Koophandel over Kanaaldijk. Dat laatste moet de juiste straatnaam zijn. Tegenwoordig heet het Kanaaldijk Noord-Oost.

In Helmond werkte Antoon als medevennoot van Peter "Piet" Coenrard Luijten (geb. 02-03-1906), woonachtig op Markt 46 in Helmond. De vennootschap, een grossiersbedrijf in aardappelen, groenten, fruit en zuidvruchten, werd opgericht op 1 april 1939 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 10843 met als handelsnaam Firma P.C. Luijten en Co, Noord Koninginnewal 45 Helmond. Links een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Aardappelen, groenten en fruit voor de groothandel werden via de Zuid-Willemsvaart per schip aangeleverd. Een foto van de bedrijfslocatie of woning uit de Helmondse periode is niet te vinden, wel een 3-tal opnames (foto's boven) van de omgeving Kanaaldijk Noord-Oost midden vorige eeuw. Een paar jaar later, de Tweede Wereldoorlog was inmiddels in volle gang, verbleef Antoon veel in Utrecht. De reden is me niet bekend (misschien was Cornelia al naar Utrecht verhuisd met dochter Annie?). Feit is wel dat de enige twee jongens die Antoon nog onder zijn hoede had, Silvester en Louis (resp.plm. 14 en 12 jaar) enigszins aan hun lot werden overgelaten. Zij konden wel voor een deel terugvallen op hun oudste zus Mien, die ook in Helmond woonde, maar ze werden uiteindelijk op 31-08-1943 ondergebracht in Juvenaat St. Joseph in Wellerlooi (L.) om daar een vak te leren of opgeleid te worden tot priester.

Op de homepage staat in de beschrijving van deze website: "Het tweede deel van deze website ontstond na de zoektocht naar een boek." Welnu, op deze laatste pagina die gaat over de zoektocht naar mijn roots, kom ik daar op terug. Het boek speelt zich af in de tijd van Wereldoorlog II. Klik hieronder op de popupbutton voor de informatie die ik er over kon verzamelen.
Antoon Ottenheijm verhuisde eind jaren 40 met zijn echtgenote Cornelia Voordouw en hun dochter Annie naar Utrecht. Silvester (mijn vader), in het juvenaat opgeleid tot bakker, kwam in Asten terecht en kreeg werk en onderdak bij bakkerij van Haandel in de Tramstraat, later Prins Bernhardstraat (foto rechts; op die locatie was later bakkerij Obbema en café 't Oventje gevestigd, tegenwoordig Blokker). Naast de bakkerij van van Haandel had elektriciën, Driekske v.d. Eijnde, zijn winkel. Hij was getrouwd met Anna van Gogh, tante van Gerrie van Gogh, mijn moeder. Het was in de beide achtertuinen waar mijn ouders elkaar ontmoetten. Louis kwam terecht in Schoonhoven en werd kok, in dienst van het Ministerie van Defensie. Antoon overleed in de Domstad op 56-jarige leeftijd op 13-12-1951. Zijn vader Jacobus Ottenheijm was precies een jaar eerder overleden in Helden-Panningen op 15-12-1950, 88 jaar oud. Op 17-12-1992 overleed Cornelia, 91 jaar oud, in Utrecht. Klik hier voor de bidprentjes van Antoon en zijn vader.

Helaas heb ik mijn grootvader Antoon Ottenheijm nooit gekend, en er werd ook weinig over hem gesproken. Alle informatie zoals beschreven op deze pagina heb ik moeten achterhalen uit archieven en familiedocumentatie.