MIJN ROOTS

STAMBOOM OTTENHEI(J)M

In de stamboom van Ottenheijm tot 1895 (zie halverwege de pagina) zien we dat de verst terug te vinden stamvader JOANIS OTTEN is. Hij werd, gezien de doopdata van zijn kinderen, geboren rond 1600 in een tijd dat het verplicht was sinds het concilie van Trente om een christelijke doopnaam te dragen. Waarbij men vaak de voorkeur gaf aan een naam uit de Bijbel. Heel wat vreemde namen werden in deze tijd geïntroduceerd, waaronder het Hebreeuwse Johannes. De feitelijke oorsprong van de naam Ottenheim is dus OTTEN.

Leuth (D) Klik op de afbeelding voor de locatie

Joannis werd geboren in Leuth (D). Een grensdorp bij Venlo, en één van de zes stadsdelen van de gemeente Nettetal in de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Tot 1970 was het een zelfstandige gemeente. De eerste schriftelijke vermelding van de plaats dateert uit 1251. Het landelijke karakter van de plaats is goed behouden gebleven. De oude dorpskern staat onder monumentenzorg. Vele eeuwen vormde Leuth het grensgebied tussen de hertogdommen Gelre en Gulik. Tot 1930 behoorde de plaats tot de Kreis Geldern, tegenwoordig behoort het tot de Kreis Viersen. De geschiedenis van de plaats is nauw verbonden met de geschiedenis van de Heren van Krickenbeck (Kriekenbeek). Die regeerden al sinds de 13e eeuw over het stroomgebied van de Nette. Langs de Nette lieten zij in 1734 een watermolen bouwen, de daar heel bekende Leuther Mühle (foto links). Qua natuur is Leuth bedeeld met drie meren (Poelvenn, Schrolick en Wittsee). Deze behoren evenals het heide- en bosgebied tot het natuurgebied Venloër Heide, een populaire bestemming voor een dagje uit. Langs de plaats lopen meerdere goed bewegwijzerde fietsroutes tot aan het Nederlandse Maasdal toe. Grote delen van het oudste Natuurbeschermingsgebied van Noordrijn-Westfalen (het NSG Krickenbecker Seen) behoren tot het oppervlakte van de voormalige gemeente Leuth.Van Otten naar Ottenheijm

Zoals blijkt uit de stamboom duikt de familienaam Ottenheim begin 18de eeuw (1706 om precies te zijn) op in Tegelen (tegenwoordig gem. Venlo): Petrus Otten (31-07-1670), kleinzoon van Joanis Otten, emigreert naar Nederland en trouwt op 03-08-1695 met Catharina Egtjes in Tegelen. Ze krijgen 10 kinderen. De naam van hun 7de kind, Joannes Petrus, gedoopt op 23-02-1703 en ingeschreven onder de naam Otten in het kerkregister van Tegelen, werd later, mogelijk bij diens huwelijk op 19-02-1726 met Catharina van Oort, gewijzigd in Ottenheim. Hun 8ste kind, Henricus Petrus, gedoopt op 11-08-1706 in Tegelen, en de twee daaropvolgende kinderen worden vanaf hun doop onder de naam Ottenheim ingeschreven in het doopregister van Tegelen. De reden van deze plotse naamsaanpassing kon niet worden achterhaald. Dit betekent dat er hier, althans in mijn lijn van de familie, geen direct verband, geen link bestaat tussen de achternaam en het toponiem "Otten(s)heim". En als dat al zou bestaan zal het moeilijk of niet meer te achterhalen zijn. Het is vanaf Henricus Ottenheijm (gedoopt op 10-12-1778 in Kessel) dat de achternaam plots verandert in Ottenheijm (dus met een j er tussen) als enige uit een gezin van 6. Ook hiervan is de reden onbekend, maar het zal om een spel- of interpretatiefout gaan. Feit is dat sommige namen op diverse manieren geschreven werden. Dat komt omdat namen vroeger werden genoteerd in doopregisters en burgerlijke stand zoals ze genoemd werden en zoals degene die ze noteerde meende dat ze gespeld moesten worden. Of zoals die ze hoorde. Er was geen controle op de juistheid daarvan (zie vorige pagina "Doopregister & Burgerlijke Stand"). En zo zal het ook met de naam Ottenhei(j)m bij de aangifte zijn gebeurd.

Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen (1947) kwam de naam Ottenheim toen 151 maal voor, waarvan 127 keer in Limburg. Ook de varianten Ottenheijm en Ottenheym (samen 172 maal, waarvan 141 keer in Limburg) waren goed vertegenwoordigd. In 2007 waren er 304 personen met de achternaam Ottenheijm, 268 met Ottenheim en 46 met Ottenheym.

De stamboom bestaat uit twee gedeelten. Klik hieronder op de afbeelding van je keuze:

1. Van 1600 tot 10-09-1895. Deze pagina is vrij toegankelijk, en opent in een apart venster. 2. Vanaf 1895 tot nu. In verband met privacy is dit gedeelte van de stamboom beveiligd. Een gebruikersnaam en wachtwoord is nodig. Na inloggen opent de pagina in een apart venster.

Aanvullende informatie, correcties of aanvragen van gebruikersnaam en wachtwoord? Gebruik het contactformulier. Geef altijd aan (indien van toepassing):

  • Voor- en achternaam, evt. doopnamen
  • Geboortedatum en -plaats
  • Burgelijke staat en datum vanaf
  • Naam en geb.datum partner en kinderen
  • Overlijdensdatum en -plaats

Huize Ottenheym is een voormalig handelshuis aan de Vleesstraat in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo. Het betreft een zogenaamd dubbelhuis; samen met huisnummer 9 (Huize Ottenheym-Derckx) vormt dit pand één geheel. Het pand is uitgevoerd in baksteen en de voorgevel heeft gotische kenmerken. De LEM Historische encyclopedie vermeldt een vermoedelijke bouwdatum in de 16e eeuw. De Venlose uitgever en historicus Henri Uyttenbroeck dateert de bouw van het huis een eeuw eerder, namelijk omstreeks 1445 aangezien grote delen van het huis uit die tijd zouden dateren. Het pand werd gebruikt als handelshuis door de Venlose koopmansfamilie Ottenheym, die ook de naamgever van het pand is.


Details: Bouw gereed in 1445, verbouwd in 16e eeuw, 1820 en 1956. Bouwstijl: gotiek. Rijksmonument sinds 20-4-1971.


Beneden een tweetal foto's van reünies van de nazaten van Antoon Ottenheijm en Wilhelmina Korsten / Cornelia Voordouw: op 14-03-1994 in Maastricht (boven) en op 17-09-2000 in "De Houberij" te Helden-Panningen. Deze laatste reünie was bovendien ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Tante Mien.